Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Sinh hoạt chuyên đề Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018

Sinh hoạt chuyên đề Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018

Ngày 21/3/2018, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Ngày Nước thế giới (22/3) và...

UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 3/2018

UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 3/2018

Ngày 20/3/2018, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch chủ trì phối hợp với các cơ...

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

Từ ngày 15-17/3/2018, tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì phối hợp vớ...

Xây dựng Dự án khu vực “Giảm thiểu ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường các biển Đông Á thông qua triển khai Quản lý tổng hợp lưu vực sông”

Xây dựng Dự án khu vực “Giảm thiểu ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường các biển Đông Á thông qua triển khai Quản lý tổng hợp lưu vực sông”

Ngày 14/3/2018 tại Đà nẵng, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn giữa kỳ xây dựng Dự án ...

Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện đồng bằng: Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018

Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện đồng bằng: Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 290/HD-STNMT ngày 01/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dun...

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 03/2018

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 03/2018

Ngày 13/3/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Ngọc Quang – Chủ tịch chủ trì phối hợp với các cơ ...

bannernuoc2018

iTNMTlichcongtactuan

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...