Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Đào tạo Quản trị mạng và sử dụng ArcGis Tại huyện Núi Thành

Đào tạo Quản trị mạng và sử dụng ArcGis Tại huyện Núi Thành

Nằm trong kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai t...

Kiểm tra kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và tình hình thu gom chất thải từ dầu

Kiểm tra kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và tình hình thu gom chất thải từ dầu

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-STNMT ngày 19/6/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thà...

Đối thoại với hộ dân về nội dung khiếu nại

Đối thoại với hộ dân về nội dung khiếu nại

Ngày 17/7/2014, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Tha...

UBND Tp.Tam Kỳ tiếp công dân

UBND Tp.Tam Kỳ tiếp công dân

Tiếp tục thực hiện Quyết định số: 2493/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND thành phố Tam Kỳ Về việc phê ...

Xác định lại danh mục công trình hạ tầng quy mô nhỏ bền vững tại huyện Nam Giang

Xác định lại danh mục công trình hạ tầng quy mô nhỏ bền vững tại huyện Nam Giang

Tiếp theo chương trình làm việc tại Tây Giang vào ngày 07-08/7/2014 về nội dung liên quan đến cơ sở ...

Hội nghị triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Hội nghị triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 14/7/2014, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015...

lis lichcongtactuan
congthongtindialy

Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014

Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014

Chiều ngày 17/6/2014, Công đoàn Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp sơ kết h...