Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và  cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ...

Thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra về TN&MT đối với Công ty CP Than - Điện Nông Sơn VINACOMIN

Thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra về TN&MT đối với Công ty CP Than - Điện Nông Sơn VINACOMIN

Ngày 17/5/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở ...

Triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Xác định vai trò vị trí của việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉ...

Kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

Kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/5/2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam do ông Trương...

Hội thảo “Lấy ý kiến đối với dự án Luật đường sắt (sửa đổi)”

Hội thảo “Lấy ý kiến đối với dự án Luật đường sắt (sửa đổi)”

Ngày 12/5/2014, tại Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội...

Đối thoại giải quyết khiếu nại

Đối thoại giải quyết khiếu nại

Thực hiện Công văn số 3604/UBND-TD ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Chánh Thanh tra tỉn...

lichcongtactuan daiduong

..