Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Tham vấn kế hoạch triển khai chương trinhg môi trường trọng điểm (CEP)-Giai đoạn II tại Việt Nam

Tham vấn kế hoạch triển khai chương trinhg môi trường trọng điểm (CEP)-Giai đoạn II tại Việt Nam

Vào ngày 19/8/2014 tại Hà Nội, Viện Chiến lược Chính sách TN&MT, Bộ TN&MT phối hợp với Trung tâm hoạ...

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2014

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2014

Ngày 20/8/2014, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch chủ trì cùng với các cơ qua...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 20/8/2014, Sở Tư Pháp Quảng Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính...

Giám sát việc áp dụng pháp luật  trong xét xử hành chính của Tòa Án nhân dân

Giám sát việc áp dụng pháp luật trong xét xử hành chính của Tòa Án nhân dân

Ngày 18/8/2014, Đoàn Giám sát theo Quyết định số 55/QĐ-HĐND ngày 29/7/2014 của Ban pháp chế Hội đồng...

Thăm xã kết nghĩa Trà Bui huyện Bắc Trà My

Thăm xã kết nghĩa Trà Bui huyện Bắc Trà My

Ngày 18/8/2014 đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở,...

Báo cáo khung đánh giá quản trị đất đai và khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai

Báo cáo khung đánh giá quản trị đất đai và khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai

Ngày 14/8/2014, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng thế giới phối hợp với Tổng cục Quản lý Đất đai tổ c...

lis lichcongtactuan
congthongtindialy

Thăm xã kết nghĩa Trà Bui huyện Bắc Trà My

Thăm xã kết nghĩa Trà Bui huyện Bắc Trà My

Ngày 18/8/2014 đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở,...