Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Đối thoại với ông Phan Minh Dũng để giải quyết khiếu nại

Đối thoại với ông Phan Minh Dũng để giải quyết khiếu nại

Thực hiện qui định của Luật Khiếu nại năm 2011, ngày 19/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ủy quy...

Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử Q-EGATE

Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử Q-EGATE

Ngày 19/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử Q-EG...

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Nam

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/10/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng N...

Sơ kết 01 năm hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp

Sơ kết 01 năm hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp

Ngày 14/10/2016, tại Hội trường UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì Hội nghị sơ kết 0...

Giải quyết khiếu nại đối với hộ dân trú tại thôn Giao Thủy huyện Đại Lộc

Giải quyết khiếu nại đối với hộ dân trú tại thôn Giao Thủy huyện Đại Lộc

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường tổ ch...

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2016

Ngày 11/10/2016, HĐND tỉnh Quảng Nam do bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Ủy viên Thường trực và ông Đặng ...

lichcongtactuan

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...