Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Đối thoại với hộ dân giải quyết khiếu nại

Đối thoại với hộ dân giải quyết khiếu nại

Ngày 19/01/2018, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, S...

Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2018

Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2018

Ngày 18/01/2018, Thanh tra tỉnh do đ/c Đặng Phong – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổ...

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Ngày 18/01/2018, tại UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa B...

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2018

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2018

Ngày 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ do đ/c Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra chủ trì tổ chức Hội nghị t...

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự năm 2018

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự năm 2018

Sáng ngày 16/01/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2018. Đ...

Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động trung tâm HCC và XTĐT

Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động trung tâm HCC và XTĐT

Ngày 11/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động Trung tâm...

lichcongtactuan

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...