Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông

Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông

Ngày 20/4/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

Làm việc với đoàn đánh giá của Pemsea’s

Làm việc với đoàn đánh giá của Pemsea’s

Ngày 19/04/2018, Sở TN&MT làm việc với đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) và...

Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước

Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước

Dự án "Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng tạ...

Làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng

Làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng

Chiều ngày 12/4/2018, tại Hội trường Sở TN&MT, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết s...

Hội nghị góp ý dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi

Hội nghị góp ý dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi

Ngày 11/4/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Phan Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưở...

Chuyển giao nguyên trạng các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về UBND các huyện quản lý

Chuyển giao nguyên trạng các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về UBND các huyện quản lý

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND và Quyết định 752/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Na...

iTNMTlichcongtactuan

bien-doi-khi-hau

UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 4/2018

UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 4/2018

Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch chủ trì phối hợp với các cơ q...

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...