Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo năm 2018

Tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo năm 2018

Ngày 7/11/2018, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật Tài nguyên, Môi ...

Hội nghị ứng dụng CNTT ngành TN&MT năm 2018

Hội nghị ứng dụng CNTT ngành TN&MT năm 2018

Ngày 09/11/2018, tại TP Huế, Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trườn...

Đối thoại với ông Đặng Hữu Hùng để xem xét, giải quyết khiếu nại

Đối thoại với ông Đặng Hữu Hùng để xem xét, giải quyết khiếu nại

Ngày 08/11/2018, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, S...

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Sáng ngày 06/11/2018, tại Hội trường số 1 Trung tâm Hội nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 n...

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2018

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2018

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều...

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 31/10/2018, Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ Chức lễ Công bố Quyết định số 322...

lichcongtactuan

phapluatvietnam2018

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...

Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Thông tư số 13/2010/T...