Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Đại hội Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2020-2022

Được sự thống nhất của Đảng ủy Sở TN&MT, chiều ngày 16/3/2020 Chi bộ Quản lýđất đai long trọng t...

Đại hội Chi bộ Phát triển quỹ đất lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Phát triển quỹ đất lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 12/3/2020, Chi bộ Phát triển quỹ đất long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 20...

Đại hội Chi bộ Khoáng sản - Nước nhiệm kỳ 2020-2022:Tăng cường công tác quản lý tài nguyên

Đại hội Chi bộ Khoáng sản - Nước nhiệm kỳ 2020-2022:Tăng cường công tác quản lý tài nguyên

Ngày 10/3/2020, Chi bộ Khoáng sản - Nước tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2022). Về dự và...

Tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngày 05/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố...

Tình hình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam năm 2020

Tình hình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam năm 2020

Sáng ngày 4/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam để...

Tổng kết phong trào thi đua Khối các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam năm 2019

Tổng kết phong trào thi đua Khối các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ngày 25/02/2020, tại Hội trường Sở Công thương, Khối thi đua các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam ...

HTHONGHOSO

Untitled-1v

daymanhpcncov

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...