Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Bắc Trà My triển khai Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi 2013

Bắc Trà My triển khai Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi 2013

Trong 02 ngày 16-17/4/2014 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Trà My tổ chức cá...

Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

Thực hiện Quyết đinh số 842/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về uỷ quyền, giao nhiệm v...

Giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày 15/4/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở Tài n...

Lực lượng cơ động huyện Bắc Trà My tổ chức kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép tại xã Trà Giác.

Lực lượng cơ động huyện Bắc Trà My tổ chức kiểm tra, truy quét khai thác khoáng sản trái phép tại xã Trà Giác.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 10/4/2014, Phòng Tài nguyên - Môi truờng huyện (cơ quan...

Núi Thành tổ chức tập huấn phân loại rác thải tại nguồn

Núi Thành tổ chức tập huấn phân loại rác thải tại nguồn

Thực hiện Quyết định 409/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Ban hành Sổ tay hướng dẫn phân loại, ...

Hội nghị triển khai Luật Đất đai 2013 tại huyện Nam Trà My

Hội nghị triển khai Luật Đất đai 2013 tại huyện Nam Trà My

Ngày 08/4/2014, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nam Trà My phối hợp với Hội đồng phổ biến...

lis lichcongtactuan
congthongtindialy