Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng: Hội nghị đánh giá công tác thi đua năm 2016

Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng: Hội nghị đánh giá công tác thi đua năm 2016

Ngày 26/11/2016, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng t...

Cụm thi đua các huyện miền núi: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Cụm thi đua các huyện miền núi: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Ngày 21/11/2016, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi tổ chức Hội nghị tổng...

Điện Bàn: Tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường

Điện Bàn: Tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường

Ngày 22/11/2016, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Điện Bàn, Phòng Tài nguyên và M...

UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2016

UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2016

Ngày 20/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan liên qu...

Danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

Danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017

Ngày 21/11/2016, tại HĐND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì họp báo cáo d...

Kiểm tra giám sát công tác Đảng năm 2016

Kiểm tra giám sát công tác Đảng năm 2016

Ngày 16/11/2016, Đoàn công tác UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam do đ/c Lê Thái Bình – TU...

lichcongtactuan

gltt 2016

Lắng nghe ý kiến cử tri định kỳ tháng 12/2016

Lắng nghe ý kiến cử tri định kỳ tháng 12/2016

Ngày 01/12/2016, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Lê Ngọc Hải - Ủy viên BTV Tỉ...

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...

Cụm thi đua các huyện miền núi: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Cụm thi đua các huyện miền núi: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Ngày 21/11/2016, Cụm thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi tổ chức Hội nghị tổng...