Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2018

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2018

Ngày 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ do đ/c Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra chủ trì tổ chức Hội nghị t...

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự năm 2018

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự năm 2018

Sáng ngày 16/01/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2018. Đ...

Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động trung tâm HCC và XTĐT

Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động trung tâm HCC và XTĐT

Ngày 11/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động Trung tâm...

HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 01/2018

HĐND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 01/2018

Ngày 10/01/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Võ Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐ...

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (Khóa XII)

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (Khóa XII)

Ngày 11/01/2018, Đảng ủy Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Ng...

Nam Trà My: Triển khai hướng dẫn công tác thống kê đất đai năm 2017

Nam Trà My: Triển khai hướng dẫn công tác thống kê đất đai năm 2017

Thực hiện Công văn số 1877/STNMT-ĐK ngày 01/12/2017 của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam V...

lichcongtactuan

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...