Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Hội thảo khai thác bảo vệ Tài nguyên và Môi trường biển

Hội thảo khai thác bảo vệ Tài nguyên và Môi trường biển

Ngày 12/11/2019, Học viện Chính trị Khu vực III phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ tổ c...

HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019

HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019

Ngày 12/11/2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hoàng Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 01/11/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng Dịch vụ c...

Hội nghị tập huấn công tác ISO 9001:2015

Hội nghị tập huấn công tác ISO 9001:2015

Ngày 31/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng mở rộng Hệ thống quả...

Hội nghị trực tuyến về công tác phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn

Hội nghị trực tuyến về công tác phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn

Sáng ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phân loại, xử lý ...

Đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại

Đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại

Ngày 30/10/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, S...

HTHONGHOSO cải cách hành chính

 

HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019

HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019

Ngày 12/11/2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hoàng Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan...

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 01/11/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng Dịch vụ c...