Giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm
Tra cứu

Chọn Huyện/Tx/Tp

Chọn đường/xã/phường
Tiềm kiếm mở rộng
Tìm theo tên đường
Tìm theo mức giá (1000đ/m2) Từ đến
Hướng dẫn:
Tra cứu:
- Mặc định là năm hiện tại, nếu muốn tra cứu theo năm bất kỳ thì chọn lại năm phía trên cùng(áp dụng kể cả việc tìm kiếm mở rộng).
- Để xem toàn bộ giá đất tại 1 Huyện/Tx/Tp, chọn Huyện/Tx/Tp tương ứng, sau đó bấm nút [Xem]
- Để xem giá đất tại 1 đường thuộc 1 Huyện/Tx/Tp, chọn Huyện/Tx/Tp, sau đó chọn tên đường tương ứng, sau đó bấm nút [Xem]

 

Tìm kiếm mở rộng:
- Để xem giá đất tại 1 đường bất kỳ, nhập vào ô [Tên đường] , sau đó bấm nút [Xem]
- Để xem các mức giá liên quan, nhập giá vào ô [từ] và ô [đến], sau đó bấm nút [Xem]

 

   
Copyright © 2008, Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Quảng Nam