Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

1526/BTNMT-TCQLĐĐ

Email In PDF.

Công văn 1526/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/5/2010 của Bộ TN&MT V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: