Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

DSC00963Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 19/8/2010 về Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, thuế và hải quan, sáng ngày 14/9/2010 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp đã làm việc với Sở TN&MT về những nội dung có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ông Ngô Văn Minh – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

           Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo Sở TN&MT đã khái quát quá trình hình thành các loại thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, cơ sở pháp lý, quá trình cải cách thủ tục, số bộ thủ tục hành chính hiện nay của ngành. Với 40 loại thủ tục hành chính các loại hiện nay đang thực hiện thuộc 3 nhóm liên quan đến công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, bồi thường hỗ trợ, cấp giấy chứng nhận, đăng ký, thế chấp QSD đất . . . đã rà soát loại bỏ 02 thủ tục, kiến nghị bãi bỏ hồ sơ thành phần trong 15 thủ tục. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở cũng đã nêu lên những mặt làm được, những hạn chế, tồn tại và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian đến.

          Kết luận tại buổi làm việc, ông Ngô Văn Minh đánh giá cao Sở TN&MT trong thời gian qua đã  tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng được nhu cầu công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai, nhất là công tác rà soát thủ tục hành chính, nhưng trong thời gian đến  cần (1) tiếp tục nghiên cứu rà soát để tham mưu loại bỏ và rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục, (2) xử lý các vướng mắc có liên quan đến công tác cấp giấy CNQSD đất để đẩy nhanh tiến độ và cơ bản đạt 90 - 95% vào cuối năm 2010 theo Nghị quyết của Quốc Hội, (3) tham mưu thực hiện tốt các nội dung quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, (4) tổng kết đánh giá, tham mưu đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003 theo kế hoạch của Chính phủ, (5) thống nhất với những nội dung kiến nghị của Sở và Đoàn giám sát sẽ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp đến.  

QL.      


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: