Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Tình hình tập huấn về dự án do ADB tài trợ tại Hà Nội

Email In PDF.

Trong 2 ngày từ ngày 21-25/10/2013  Bộ KHĐT phối hợp với ADB đã tổ chức khóa tập huấn về một số nội dung phục vụ thực hiện dự án do ADB tài trợ tại khách sạn Sofitel - Hà Nội.

Thành phần tham dự gồm các BQL DA có sử dụng nguồn vốn ODA do ADB tài trợ của các tỉnh và một số BQL Trung ương. Tại Quảng Nam, ngoài BQL BCC còn có 01 CB của BQL dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung - Sở NN PRNT tỉnh Quảng Nam (tham dự khóa tập huấn về đấu thầu)

Nội dung: Tập huấn về đấu thầu mua sắm và tuyển chọn tư vấn (ngày 21-23/10) do anh Chu Tuấn Đạt - CB Tư vấn của ADB trình bày; và hướng dẫn lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án (ngày 24-25/10) do anh Hồ Lê Phong - CB  Tư vấn của ADB trình bày.

Đợt tập huấn đã cung cấp được một số thông tin phục vụ đấu thầu mua sắm và quản lý dự án. Quá trình đấu thầu của ADB có nhiều điểm khác với Việt Nam (việc quản lý dự án cũng vậy), nên quá trình thực hiện phải lồng ghép, kết hợp để hài hòa cả 2 bên cho nên khá phức tạp. Quá trình tuyển chọn tư vấn (CQS) theo quy trình của ADB tốn khá nhiều thời gian, HS đấu thầu phải lập bằng tiếng Anh, phải đệ trình xin ý kiến của ADB qua 3 bước. Thời gian khoảng 9 tháng mới hoàn thành lựa chọn được nhà thầu của 1 gói tư vấn (theo tư vấn ADB cho biết nhiều BQL đang thực hiện đến 12 tháng mới xong). Nhiều tỉnh khác và BQL khác xin vốn ngân sách đối ứng để thực hiện công tác tư vấn và áp dụng lựa chọn nhà thầu theo quy định VN cho nhanh và đề nghị ADB đầu tư hạng mục khác như bồi thường, GPMB ....

Thông tin từ tư vấn ADB cho biết, những hợp đồng đối với các hạng mục, công trình, hàng hóa, hoạt động ... thực hiện nếu ADB xét thấy không đúng quy định thì ADB sẽ hủy không chấp nhận cấp vốn cho hợp đồng đó và khi đó Nhà nước phải chịu trách nhiệm đầu tư vốn cho hợp đồng đó. Việc này thường gặp đối với những hợp đồng ADB xem xét sau. Và trong thực tế đã có xảy ra.

Quốc Việt

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: