Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quyết định số 2028/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2015.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ qđ 3028

2/pl 3028