Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào bên dưới để tải toàn văn bản:

1/ Quyết định

2/ Phụ lục