Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Kế hoạch 07/KH-STP

Email In PDF.

Kế hoạch 07/KH-STP ngày 17/02/2016 của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016.

Bấm vào đây để tải:   07-Kh-STP.pdf