Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam

Email In PDF.

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ngày 28 tháng 7 năm 2016, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Trần Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở; Lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc Sở, Lãnh đạo các Phòng, Chi nhánh của Văn phòng và hơn 100 cán bộ, công nhân viên đã về dự Hội nghị.

Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định 3515/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TTLT/BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài  Chính, Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 02/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

HN 6 thang VPDK

Đến nay cơ cấu tổ chức, bộ máy hệ thống của Văn phòng Đăng ký đất đai đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động, thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý điều hành tập trung, đẩm bảo thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, đồng bộ. Tuy nhiên, văn phòng mới được hợp nhất nên còn nhiều việc phải làm, còn phải khắc phục nhiều hạn chế.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

- Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện: 4962 hồ sơ với diện tích 306.05 ha

- Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện: 657 giấy, diện tích đất là 431.68 ha.

- Thẩm định hồ sơcấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân   trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký 11.396 giấy cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, trong đó dự án vùng Đông 8019 giấy( Thăng Bình 1118 GCN, TP Tam Kỳ 6901 GCN).

- Thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất đai đối với tổ chức: 19 hồ sơ.

- Thế chấp, xóa thuế chấp, góp vốn, luân chuyển hồ sơ thục hiện nghĩa vụ tài chính: 10.069 hồ sơ.

- Công tác chỉnh lý biến động thường xuyên: 16.702 hồ sơ

- Công tác trích lục, trích đo địa chính thửa đất: 5068 hồ sơ

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh các kết quả đạt được còn tồn tại một số nội dung sau:

 - Phương tiện máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay do kinh phí, ngân sách chưa được đầu tư.

 - Kinh phí đặt hàng, giao việc thực hiện công tác chuyên môn ở các địa phương còn rất hạn chế, chưa được đầu tư.

- Chức năng, nhiệm vụ nhiều, địa bàn hoạt động rộng, đi lại khó khăn, trong khi đó biên chế sự nghiệp ít, thu nhập của viên chức còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn.

- Phương tiện đi lại ở các huyện miền núi còn rất khó khăn, nhu cầu xe mô tô chuyên dụng để đi cơ sở rất lớn nhưng không có nguồn để giải quyết nên rất khó khăn cho việc đi lại để thực hiện nghĩa vụ.

- Hồ sơ địa chính lưu trữ ở các cấp còn thiếu, không đồng bộ, chưa được cập nhật thường xuyên.

- Nhiều công việc trong chức năng, nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước nhưng không có nguồn thu như: Thực hiện thủ tục đăng ký, cập nhật chỉnh lý biến động, quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu phần mềm... chưa được địa phương quan tâm, nên không bố trí nguồn lực để thực hiện, do đó chủ yếu qua nhiều năm đất đai dù biến động lớn nhưng ít được cập nhật, chỉnh lý thường xuyên nên hồ sơ không đảm bảo độ tin cậy hoặc không đủ thông tin để sử dụng khi có nhu cầu.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các vấn đề có liên quan và từng bước khắc phục những yếu kém, phát huy những mặt làm được trong thời gian qua của 18 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Lãnh đạo Sở ghi nhận và biểu dương những thành tích của Văn phòng Đăng ký trong thời gian qua và đề nghị ngay sau Hội nghị Văn phòng Đăng ký đất đai cần ổn định tổ chức bộ máy trực thuộc; Giải quyết tốt và triệt để những vướng mắc, tồn tại; Đầu tư, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc; Chăm lo cho đời sống cán bộ, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành./.

Trương Văn Thương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: