Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Hội nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ & tái định cư

Email In PDF.

13h30 ngày 12/8/2016, tại Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khóa XXI đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2016. Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương.

20160812 135002

Tại buổi Hội nghị, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường trình bày Báo cáo của UBND tỉnh về công tác BT, HT & TĐC giai đoạn 2010-2016 và Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020. Sau Báo cáo, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến phát biểu tập trung, thẳng thắn của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để làm rõ những khó khăn, vướng mắc của cơ chế chính sách, việc thực thi công tác BT, HT & TĐC thời gian qua; phân tích rõ hơn các nhóm nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng như các giải pháp để tháo gỡ nút thắt trong công tác BT hiện nay.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc của Sở Tài nguyên & Môi trường trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh Báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề công tác BT, HT & TĐC, đồng thời tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phải xác định công tác BT, HT & TĐC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác BT, GPMB, trong đó phải gắn trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

          - Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có văn bản chính thức về lĩnh vực để nhấn mạnh thêm một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào 04 nhóm giải pháp, bao gồm: Vấn đề nhận thức; Tổ chức, bộ máy con người; chính sách và tái định cư, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, đột phá của tỉnh nhằm tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

            - Giao cho các đồng chí Bí thư cấp huyện phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ cấp huyện để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phân vùng, đứng điểm đến hiện trường để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

   - Tập trung và tăng cường công tác đo đạc, quy chủ đối với những khu vực dự kiến thu hồi đất, đầu tư xây dựng nhiều dự án, thông qua đó tạo điều kiện cho người sử dụng đất được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng theo quy định của pháp luật đất đai, đồng thời tạo điều kiện để các cấp chính quyền làm cơ sở quản lý hiện trạng sử dụng đất, thuận lợi trong công tác xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất và xem xét điều kiện được bồi thường về đất khi có Dự án đầu tư triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Phước


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: