Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hôi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 12/9/2016 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3219/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định gồm 03 Chương, 21 Điều với 17 Bước thủ tục từ Thủ tục đầu tiên là "Kế hoạch thu hồi đất - Điều 4" đến Thủ tục cuối cùng trong chuỗi quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng là "Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất - Điều 20". Theo đó, từng thủ tục được quy định cụ thể các nội dung bao gồm: thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, triển khai thực hiện, kết quả của từng thủ tục.

dsc09317-09 32 21 785Quy định về trình tự, thủ tục BT, HT & TĐC để GPMB trên địa bàn tỉnh được ban hành nhằm hệ thống hóa các bước thực hiện, theo đó tăng cường tính minh bạch thông tin thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu, thực hiện; giúp cho các cá nhân, tổ chức, các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và Nhà đầu tư, nghiên cứu, đối soát để phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và giảm thiểu tối đa những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan.
Ngoài ra, một điểm đổi mới khá quan trọng trong Quy định được ban hành lần này là Quy định nộp, trả hồ sơ (Điều 3) theo nguyên tắc: Danh mục hồ sơ, giấy tờ hành chính phải nộp theo quy định tại Quyết định này chỉ nộp một lần, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, giấy tờ hành chính đã nộp và đã được phê duyệt theo quy định tại khâu giải quyết thủ tục lần trước để giải quyết thủ tục lần sau.
Quy định được ban hành là một quá trình nỗ lực lớn trong công tác tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường và với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Hy vọng, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho tất cả các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện công tác BT, HT & TĐC một cách hệ thống, đúng quy định và thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Thị Phước


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: