Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: