Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản