Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 26/11/2018, Đoàn giám sát Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, tập trung vào các nội dung trọng tâm của ngành: tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường trong năm 2018, nhiệm vụ giải pháp thực hiện thực hiện trong năm 2019; Công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực của ngành; Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án thuộc danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các địa phương trên lĩnh vực của ngành.

anh lam viec - CopyQua trao đổi, thảo luận công việc đang triển khai, khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến, ý kiến của các thành viên tham dự họp, đ/c Nguyễn Đức - Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Trường Đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả của ngành trong năm 2018, mặc dù lĩnh vực của ngành có nhiều phức tạp, nhạy cảm nhiều nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch, nhưng Sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phát triền kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian đến đề nghị cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan quản lý tốt khai thác khoáng sản, chú ý đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tăng cường quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp theo ý kiến phản ánh của cử tri, quản lý môi trường tại các khu dân cư; chỉnh sửa danh mục dự án thu hồi đất năm 2019, tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong việc thực hiện danh mục dự án thu hồi đất.

Tào Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: