Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Luật số 35/2018/QH14

Email In PDF.

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: