Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Tổng kết công tác Hội Luật gia năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Email In PDF.

Ngày 17/01/2019, Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tổ chức Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với sự tham gia của hơn 100 Hội viên Hội luật gia thuộc các Chi hội Luật gia của các huyện và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Phan Khắc Chưởng – Chủ tịch Hội Luật gia chủ trì hội nghị.

image001 - Copytd
Hội nghị đã nghe báo cáo: Tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2019; Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Trong năm 2018, Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam đã tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực như: Tham gia xây dựng chính sách pháp luật; Công tác phổ biến giáo dục tư vấn, trợ giúp pháp luật; Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương; Công tác tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước trong các vụ khiếu kiện hành chính.....
Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các Hội viên tham dự hội nghị, đồng chí Phan Khắc Chưởng kết luận một số nội dung liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2019, như: Chuẩn bị công tác cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019 – 2014 trong tháng 5/2019; Tích cực tham gia góp ý kiến có chất lượng và các dự án Luật, các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Tiến Dũng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: