Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Đại Lộc: Đánh giá công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Email In PDF.

Sáng ngày 15/3/2019, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị đánh giá công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Hồ Thanh Phương - HUV – Trưởng Phòng TN&MT huyện chủ trì hội nghị.
Năm 2018, ngành TN&MT huyện đã hoàn thành việc lập hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất thời kỳ 2014-2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Hoàn thành tốt công tác GPMB thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện với những công trình lớn, trọng điểm có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị thị trấn Ái Nghĩa (khu dân cư đô thị Nam T13) và các xã Đại Minh, Đại Nghĩa. Hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất thực hiện các dự án sản xuất Kinh doanh – Thương mại - Dịch vụ.
Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết các giao dịch về đất đai được chú trọng và đã tổ chức giải quyết hồ sơ đảm bảo về thời gian theo quy định của bộ thủ tục hành chính do UBND huyện ban hành. Công tác giải quyết đơn thư, vụ việc về đất đai được UBND huyện và các địa phương chỉ đạo tích cực đặc biệt là xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả các vi phạm về đất đai.
Lĩnh vực khoáng sản: Trong năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham gia cùng với các Sở, Ban, ngành của tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 10 đơn vị trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp cùng các ban ngành của huyện tiến hành kiểm tra 25 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện, qua đó đã đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản dần đi vào nề nếp.
Trên lĩnh vực môi trường, UBND huyện thường xuyên đôn đốc ngành TN&MT kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ môi trường; đến nay, 100% số xã, thị trấn đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt 80%, tổ chức thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng 2lần/năm.

image003 tdqv- Copy
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị và địa phương tham dự hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương - HUV – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã đánh giá, phân tích những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm đó là:
Trong năm 2019, ngành TNMT, các địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng những nhiệm vụ cụ thể như: Phối hợp, điều tra xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý GCN QSDĐ sau Dồn điền đổi thửa. Tập trung phối hợp, phân loại đề xuất giải quyết cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với 1237 trường hợp tồn đọng...
Tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo dõi việc thực hiện Phương án thu gom rác thải tại các xã, thị trấn. Tham mưu UBND huyện giải quyết hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân.
Tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí nằm trong quy hoạch khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tham mưu UBND huyện triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
Các địa phương theo chức năng được phân cấp tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì kịp thời báo cáo UBND huyện xử lý theo quy định.

Trần Duy Quốc Việt


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: