Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Tài nguyên nước

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Số truy cập
1 Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/07/2019 của Chính Phủ về sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định 65/2019/NĐ-CP 407
2 Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT 758
3 Quyết định số 154/QĐ-TCMT ngày 15/02/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước sông. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 154/QĐ-TCMT 921
4 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 173/QĐ-TTg 622
5 Nghị định số 01/VBHN – BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 746
6 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý oan toàn đập, hồ chứa nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 924
7 Quyết định 2047/QĐ-UBND ngày 06/07/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định 2047/QĐ-UBND 971
8 Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT 1687
9 Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 29/12/2017 Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Bấm vào đây để sử dụng toàn văn bản Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT 1697
10 Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 22/12/2017 Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT 1629
11 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/12/2017 Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT 2241
12 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT 1399
13 Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 3574/QĐ-UBND 2312
14 Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 3264/QĐ-UBND 1729
15 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/04/2017 đã ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 33/2017/NĐ-CP 2898
16 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê mặt nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 135/2016/NĐ-CP 4148
17 Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015 Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT 3076
18 Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về tài nguyên nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT 3526
19 Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 1537/QĐ-TTg 2939
20 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 43/2015/NĐ-CP 4081
 
Trang 1 trong tổng số 5
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6893
Số lần xem bài viết : 30167180

Đang Online

 
Hiện có 135 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong