Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Tài nguyên nước

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/12/2017 Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 3574/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 3264/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/04/2017 đã ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 3 trong tổng số 17