Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Tài nguyên nước

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ hơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Thông tư 77/2014/TT-BTC

Email In PDF.

Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 40/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/07/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 5 trong tổng số 17