Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Tài nguyên nước

Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 Quy định điều kiện về năng lực, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ hơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Thông tư 77/2014/TT-BTC

Email In PDF.

Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 40/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/07/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

Trang 5 trong tổng số 17