Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Cải cách thủ tục hành chính

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Số truy cập
1 Kế hoạch số 3178/KH-UBND tỉnh ngày 14/06/2018 kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Kế hoạch số 3178/KH-UBND 804
2 Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 30/CT-TTg 689
3 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/05/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải tại đây Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT 1600
4 Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị quyết số 49/NQ-CP 1645
5 Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ III (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị quyết số 03-NQ/TU 3244
6 Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bấm vào bên dưới để tải văn bản  1/ Quyết định 2/ Phụ Lục  Quyết định số 1908/QĐ-UBND 2060
7 Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016 4583
8 Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam. Bấm vào bên dưới để tải toàn văn bản: 1/ Quyết định. 2/ Danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Quyết định số 3323/QĐ-UBND 6687
9 Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/09/2015 Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 24/CT-TTg 2055
10 Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 3209
11 Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 2031/QĐ-UBND 2829
12 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 13/CT-TTg 3199
13 Kế hoạch số 1454/KH-UBND ngày 13/4/2015 Rà soát thủ tục hành chính thường xuyên năm 2015 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Kế hoạch số 1454/KH-UBND 2896
14 Quyết định 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định 3515/QĐ-UBND 3050
15 Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 17/CT-TTg 3542
 
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6902
Số lần xem bài viết : 30377563

Đang Online

 
Hiện có 143 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong