Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Đo đạc và bản đồ

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 33/2019/TT-BTC 344
2 Thông tư 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 quy định về kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư 13/2018/TT-BTNMT 748
3 Thông tư liên tịch số 12/2016 /TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư liên tịch số 12/2016 /TTLT-BTNMT-BTC 2897
4 Thông tư 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000. Thông tư 11/2016/TT-BTNMT 1830
5 Thông tư 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư 49/2015/TT-BTNMT 3384
6 Thông tư 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ . Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư 48/2015/TT-BTNMT 3804
7 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT 4313
8 Quyết định 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định 1723/QĐ-BTNMT 2577
9 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 45/2015/NĐ-CP 5456
10 - Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:200.000. Bấm vào đây để tải văn bản Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT 2908
11 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000.   Thông tư 08/2014/TT-BTNMT 6812
12 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính. Thông tư 55/2013/TT-BTNMT 7190
13 Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định 12/2013/QĐ-UBND 7655
14 Thông tư 12/2012/TT-BNTMT ngày 30/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi một số quy định của quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư 12/2012/TT-BTNMT 8409
15 Thông tư 06/2012/TT-BTNMT ngày 01/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ. Thông tư 06/2012/TT-BTNMT 5824
16   Thông tư 05/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh Thông tư 05/2012/TT-BTNMT 7610
17 Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Quyết định 513/QĐ-TTg 9275
18 Thông tư 40/2011/TT-BTNMT ngày 22/11/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý Thông tư 40/2011/TT-BTNMT 26324
19 Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ leek 1:25.000; 1:50.000, 1:100.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh Thông tư 37/2011/TT-BTNMT 33979
20 Thông tư 34/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ TN&MT về việc Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp. Thông tư 34/2011/TT-BTNMT 15031
 
Trang 1 trong tổng số 3
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6893
Số lần xem bài viết : 30167161

Đang Online

 
Hiện có 115 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong