Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Biển và hải đảo

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT 490
2 Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Ủy ban Nhân dân Ban hành Quy định hoạt động ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 3918/QĐ-UBND 882
3 Thông tư 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư 22/2018/TT-BTNMT 620
4 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT 2639
5 Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/08/2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT 2249
6 Thông tư 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Thông tư 10/2016/TT-BTNMT 3178
7 Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT 2436
8 Thông tư liên tịch số 198/2015/ TTLT – BTC – TNMT ngày 07/12/2015 của Bộ Tài Chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư liên tịch số 198/2015/ TTLT – BTC – TNMT 4551
9 Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 01/10/2015 về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 25/CT-TTg 1784
10 Văn bản hợp nhất số 11/QĐHN-BQP ngày 27/12/2014 của Bộ Quốc Phòng hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Văn bản hợp nhất số 11/QĐHN-BQP 2289
11 Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg 2300
12 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ ban hành ngày 21/5/2014 về Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 51/2014/NĐ-CP 3874
13 Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Qui định kỹ thuật đo từ biển theo tàu. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT 2907
14 Luật Biển VN số 18/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012. Luật Biển VN số 18/2012/QH13 6567
15   Quyết định 52/QĐ-STNMT ngày 14/3/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Biển và Hải đảo, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Quyết định 52/QĐ-STNMT 4060
16 Thông tư 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển) Thông tư 31/2011/TT-BTNMT 13929
17 Thông tư 19/2011/TT-BTNMT ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Bấm vào đây để download toàn văn Thông tư 19/2011/TT-BTNMT 14128
18 Quyết định 2418/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của Bộ TN&MT giaii đoạn 2011-2015 Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản Quyết định 2418/QĐ-BTNMT 14534
19 Thông tư 23/2010/TT-BTNMT ngày 26/10/2010 Quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo Thông tư 23/2010/TT-BTNMT 15033
20   Thông tư 22/2010/TT-BTNMT ngày 26/10/2010 Quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển Thông tư 22/2010/TT-BTNMT 14812
 
Trang 1 trong tổng số 2
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6893
Số lần xem bài viết : 30167196

Đang Online

 
Hiện có 147 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong