Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Số truy cập
61 Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 01/QĐ-TTg 1990
62 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 6720
63 Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 120/2014/NĐ-CP 2465
64 Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 quy định về hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Bầm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 19/2014/TT-BNV 5494
65 - Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 11/11/2014 của Bộ TN&MT quy định danh mục vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT 3808
66 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 07/2014/TT-TTCP 6494
67 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Bấm vào đây để tải toàn văn bản. Thông tư số 14/2014/TT-BNV 12165
68 Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 13/2014/TT-BNV 11271
69 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng TN&MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.   Thông tư LT số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 13112
70 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 07/2014/TT-TTCP 21634
71 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân Bấm vào đây để tải toàn văn bản   Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 12478
72 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 11/2014/TT-BNV 16793
73 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 2006
74 Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 1874/QĐ-TTg 1993
75 Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 3020/QĐ-UBND 1834
76 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tình hình nhận định tham nhũng về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 04/2014/TT-TTCP 2506
77 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND 2176
78 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT 2289
79 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị định số 84/2014/NĐ-CP 2002
80 Quyết định số 05/2014/QĐ-KTNN ngày 04/9/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết đinh số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 05/2014/QĐ-KTNN 1769
 
Trang 4 trong tổng số 21
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6839
Số lần xem bài viết : 29398280

Đang Online

 
Hiện có 175 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong