Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quản lý đất đai

Hac Morbi ac leo at felis at convallis ante magnis nibh. Tincidunt cursus quam dis ut aliquet ac Vivamus netus suscipit id. Velit tortor ornare tellus quis nec.

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định mới về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

phuovNgày 30/9/2010 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2010 và thay thế các Quyết định: số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008; số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009; số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 và số 44/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh.

Quyết định gồm 07 Chương, 48 Điều và 04 Phụ lục đính kèm.

Theo đó, người bị thu hồi đất sẽ được Bồi thường, hỗ trợ theo khung chính sách cụ thể như sau:

1. Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với diện tích đất bị Nhà nước thu hồi;

2. Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) khi Nhà nước thu hồi;

3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở;

4. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp;

5. Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở;

6. Hỗ trợ thêm đối với vùng xây dựng dự án thủy lợi, thủy điện.

7. Hỗ trợ khác;

Quy định cũng nêu rõ, đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt, đang chi trả hoặc chi trả xong tiền BT, HT & TĐC trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố, xem xét lại theo đơn giá mới.

Quy định mới được ban hành lần này nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại, phát sinh trong quá trình thực hiện Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, đồng thời thống nhất và cụ thể các khung chính sách chung do Chính phủ quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Quyết định số 34/2010/QĐ-TTG ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định BT, HT & TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện.

Nguyễn Thị Phước

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

DSC00963Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 19/8/2010 về Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, thuế và hải quan, sáng ngày 14/9/2010 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp đã làm việc với Sở TN&MT về những nội dung có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ông Ngô Văn Minh – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

UBND tỉnh họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và thông qua dự thảo quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Email In PDF.

Sáng ngày 30/8/2010 UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và thông qua dự thảo Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nâng cao năng lực về ĐMC cho QHSD đất tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 06/8/2010, trong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực về đánh giá môi trường chiến lược cho các thành viên đến từ Sở Tài nguyên & Môi trường và một số thành viên tham gia phối hợp thực hiện dự án.DSC_0007

Nội dung buổi tập huấn nhằm trao đổi và thảo luận các vấn đề :

- Xác định những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi cần được xem xét trong quá trình Đánh giá môi trường chính lược cho Quy hoạch sử dụng đất ở Quảng Nam: (1) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (2) Chất lượng môi trường đất; (3) Quản lý chất thải rắn; (4) Chất lượng môi trường không khí; (5) Chất lượng môi trường nước và thay đổi chế độ thủy văn; (6) Biến đổi khí hậu; (7) Di tích lịch sử văn hóa; (8) An ninh lương thực; (9) Các tác động xã hội khác (cấu trúc dân số, di cư, dân tộc thiểu số …

- Xác định những khó khăn vướng mắc trong lập Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất giữa Thông tư 19/2009/TT-BTNMT và thông tư 30/2004/TT-BTNMT và vấn đề môi trường được xem xét trong xây dựng Quy hoạch sử dụng đất: (1) Vấn đề cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ trong QHSDĐ Quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước; (2) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh lương thực quốc gia, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường; (3) Theo nhu cậu sử dụng đất của cấp dưới xác định những công trình dự án quan trọng để thể hiện 24 chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh cho huyện; (4) Căn cứ nhu cầu đăng ký sử dụng của các sở ban ngành và định mức sử dụng đất thể hiện diện tích, địa điểm, mục đích sử dụng, thống nhất diện tích được đăng ký theo nhu cầu sử dụng; (5) Xác định diện tích đất chưa sử dụng và kế hoạch theo từng năm để đưa vào sử dụng; (6) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến QHKH sử dụng đất do nước biển dâng cao, lũ lụt, bão, xói  mòn…; (7) Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; (8) Xác định các khu vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua QHSDĐ, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động trong khu bảo tồn ảnh hưởng đến khu bảo tồn; (9) Các hoạt động và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất

- Tổng quan về đa dạng sinh học, hiện trạng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, thông qua nguyên tắc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình quy hoạch sử dụng đất. Những thách thức đối với các khu bảo tồn thiên nhiên, diện tích rừng tự nhiên, các loài động vật quý hiếm…

Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp và đã đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện lập QHKH sử dụng đất đến năm 2020, những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi trong quá trình ĐMC cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam.

L.P Thanh Bình

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

1277275800.nvNhững năm qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án nhằm thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch đồng thời từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn luôn được đặc biệt quan tâm ở tất cả các địa phương bởi sự ảnh hưởng đến lợi ích của từng cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trang 58 trong tổng số 61