Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quản lý đất đai

Hac Morbi ac leo at felis at convallis ante magnis nibh. Tincidunt cursus quam dis ut aliquet ac Vivamus netus suscipit id. Velit tortor ornare tellus quis nec.

Kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác GPMB

Email In PDF.

        Ngày 21/02/2011, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để nghe báo cáo về chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo trong năm 2011 do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh chủ trì.

Tham gia cuộc họp có: ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh, Trưởng ban KTM Chu Lai; Các thành viên của Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh (Vắng Sở NN&PTNT và Sở LĐ-TB&XH).

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo những vướng mắc và đề xuất kế hoạch công tác năm 2011 đối với công tác bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên; Ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung:

- Thống nhất bổ sung thêm các uỷ viên trong Ban chỉ đạo về công tác BTGPMB cấp tỉnh, bao gồm: Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực; Đại diện các hội đoàn thể (Phụ nữ, Thanh niên, nông dân) và các cơ quan nội chính (Công an, Thanh tra tỉnh) làm uỷ viên.

          - Tìm cách tháo giải quyết công tác bồi thường, GPMB theo hướng các khu tái định cư phải đi trước một bước, trong các khu tái định cư phải lồng ghép với khai thác quỹ đất: Đối với các tuyến đường có mặt cắt từ 7,5 m trở xuống thì bố trí tái định cư; Đối với các tuyến đường có mặt cắt từ 10,5 m trở lên thì tổ chức đấu giá khai thác quỹ đất.

          - Giao Sở Tài nguyên & Môi trường: Nghiên cứu xây dựng lại quy chế của Ban chỉ đạo về công tác BTGPMB cấp tỉnh; Tổ chức Hội nghị triển khai công tác BTGPMB vào khoảng tháng 3/2011, trong đó rà soát lại cơ chế phân cấp uỷ quyền đưa vào nội dung Hội nghị để có kết luận thống nhất; Sau khi Hội nghị thì thống nhất với các địa phương tổ chức tập huấn công tác bồi thường, GPMB; Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan để tham gia, điều chỉnh lại khung giá đất ở các vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố;

          - Giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh quy định về quy trình tái định cư phải đi trước một bước./.

Văn Thiện

Lãnh đạo Sở TN&MT làm việc với các đơn vị huyện Phú Ninh

Email In PDF.

Chiều ngày 17/01/201 Ban Giám đốc Sở TN&MT và các phòng chuyên môn của Sở có buổi làm việc với Lãnh đạo và các phòng: Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Hạt Kiểm lâm của huyện Phú Ninh.

Nội dung liên quan đến việc tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1/10000 và cấp GCNQSDĐLN, về QHSDĐ, Công tác dồn điên đổi thửa, BTGPMB các dự án lớn, Khai thác bảo vệ tài nguyên đất san lấp, cát vật liệu và Bảo vệ môi trường của huyện... Buổi làm việc hai bên đã bàn bạc, thống nhất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho huyện tăng cường công tác quản lý các lĩnh vực của ngành Tài nguyên Môi trường, phục vụ tốt các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Ninh trong thời gian tới./.

Đắc Nguyễn

Phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Email In PDF.

Ngày 30/12/2010 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ công tác) tổ chức họp phiên đầu tiên tại Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì, nhằm thảo luận Quy chế hoạt động, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch công việc thời gian đến. Cuộc họp thống nhất một số nội dung sau:

1- Về công tác tổ chức: Văn phòng BCĐ và Tổ công tác đặt tại Sở TN&MT; Định kỳ 3 tháng họp 1 lần (trừ trường hợp đột xuất); Quy chế hoạt động và trách nhiệm của từng thành viên để trình UBND tỉnh ban hành.

2- Đề nghị Chủ đầu tư (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam): Sớm bàn giao hướng tuyến cho các địa phương, ban hành khung chính sách chung của dự án để các địa phương tiến hành áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đảm bảo nguồn kinh phí để dự án được triển khai liên tục, đúng tiến độ;

3- Giao cho UBND các huyện, thành phố Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành và Tam Kỳ: Ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện công tác BT, HT & TĐC và phê duyệt phương án BT, HT & TĐC;  trình UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất để xác lập cơ sở pháp lý triển khai công tác BT, HT & TĐC. Nguyên tắc thực hiện là nhận bàn giao đến đâu thì lập hồ sơ thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm kê đến đó; những khu vực đã có bản đồ địa chính chính quy được xây dựng trước đây thì kế thừa sản phẩm đó, chỉnh lý đưa vào sử dụng, những khu vực còn lại thống nhất cho phép các địa phương được trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000; thống kê số hộ bị ảnh hưởng, lấy ý kiến của dân để thống nhất chọn địa điểm xây dựng các khu tái định cư.

4- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ TNMT đề nghị tất cả các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh đều phải đưa vào cân đối nguồn vốn của dự án đầu tư; lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh trên cơ sở nguồn kinh phí bằng 0,05% được trích từ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các địa phương; rà soát lại những khu vực đã có bản đồ địa chính chính quy để thẩm định các phương án trích đo địa chính hoặc hướng dẫn cho các địa phương xác lập hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Bích Thu

Tổng kết kiểm kê đất đai năm 2010

Email In PDF.

kiemkeThực hiện điều 53 Luật Đất đai năm 2003 về thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai 5 năm 1 lần, ngày 15/5/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 618/CT-TTg v/v kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, Bộ TN&MT đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê đất đai 1/1/2010 và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn cả nước với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 693 đơn vị hành chính cấp huyện và 11.076 đơn vị hành chính cấp xã.

Hội thảo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003

Email In PDF.

DSC02360Thực hiện Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 23/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, ngày 10/12/2010 Bộ TN&MT cùng với UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, để làm điểm chỉ đạo việc tổng kết Luật Đất đai trên địa bàn của cả nước. Các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ban ngành và các địa phương Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi cùng tham dự Hội thảo.

Trang 58 trong tổng số 63