Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quản lý đất đai

Hac Morbi ac leo at felis at convallis ante magnis nibh. Tincidunt cursus quam dis ut aliquet ac Vivamus netus suscipit id. Velit tortor ornare tellus quis nec.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành (đợt 1)

Email In PDF.

- Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm phần lập lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ ở một số địa phương thuộc dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (từ ngày 26/4/2011 đến ngày 28/4/2011) và huyện Núi Thành (từ ngày 17/5/2011 đến ngày 24/5/2011). Tham gia đoàn kiểm tra gồm đại diện các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ (đơn vị tư vấn giám sát); các Công ty, trung tâm, xí nghiệp thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (đơn vị thi công). Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm (đợt 1) như sau:

+ Đối với khu đo thành phố Tam Kỳ: thi công hoàn thành 47 điểm lưới địa chính; hoàn thành xong phần đo vẽ của 03 xã, phường: An Sơn, Tân Thạnh, Tam Ngọc với tổng diện tích là 1.445,71ha, gồm 186 mảnh bản đồ các tỷ lệ.

+ Đối với khu đo huyện Núi Thành: thi công hoàn thành 188 điểm lưới địa chính; hoàn thành xong phần đo vẽ của 06 xã, thị trấn: thị trấn Núi Thành, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Quang, Tam Anh Nam với tổng diện tích là 11.407,809ha, gồm 253 mảnh bản đồ các tỷ lệ.

  Qua kiểm tra đánh giá về khối lượng và chất lượng thì các đơn vị thi công đã hoàn thành xong phần đo vẽ các loại tỷ lệ bản đồ của 09 xã, phường, thị trấn. Bản đồ được đo vẽ đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trong thiết kế kỹ thuật - dự toán được duyệt.

  Sau khi nghe báo cáo đánh giá về khối lượng và chất lượng của đơn vị Tư vấn giám sát, ý kiến tham gia của các thành viên đoàn kiểm tra và của các địa phương, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị thi công nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các địa phương, cần đối soát và sửa chữa triệt để các ý kiến kiểm tra, đối soát với bản đồ 64 và hồ sơ địa chính trước đây của từng xã, kiểm tra lại kích thước cạnh thửa ghi trong phiếu ghi ý kiến kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xác định lại ranh giới, mốc giới thửa đất, ... hoàn chỉnh trước khi quy chủ để thực hiện các bước công việc tiếp theo ./.

         

                                                                                                   Cao Sang

Thanh tra công tác quy hoạch và quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh

Email In PDF.

ttraNgày 26/5/2011, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định 1559/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác quy hoạch và công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh. Tham dự có ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Tài Chính; UBND huyện Phú Ninh; UBND thành phố Tam Kỳ và 08 thành viên Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra: Thanh tra công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, trong đó: Thanh tra công tác quy hoạch đối với 12 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh; Thanh tra quản lý và sử dụng đất đai đối với 23 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ;

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Được biết trong thời gian này Thanh tra tỉnh cũng có Đoàn thanh tra chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất tại Thành phố Hội An và huyện Điện Bàn.

Quang Lạnh

Triệt để cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

DSC08862Ngày 23/5/2011 UBND tỉnh đã thông qua quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm thay thế quy định tại Quyết định 12 ngày 9/3/2006 của UBND tỉnh cho phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật mới đã được ban hành.

Quy định mới này được xây dựng trên quan điểm thống nhất các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và hệ thống các Nghị định, Thông tư, Quyết định đã được ban hành; phạm vi điều chỉnh các mối quan hệ về thủ tục đất đai và tài sản trên đất, không yêu cầu người sử dụng đất phải nộp thêm bất cứ loại giấy tờ gì và rút ngắn tối thiểu thời gian thực hiện. Quy định có 4 chương, 9 mục, 68 điều gồm những quy định chung và quy định cụ thể như cấp GCNQSD đất, xử lý các trường hợp có thay đổi về quyền sử dụng đất, trường hợp có hay không ra quyết định thu hồi đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất…

Đây là một văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm (liên quan đến 4 Luật, 12 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư của Bộ Tài Chính và Bộ TN&MT). Song, văn bản đã thể hiện tinh thần cải cách hành chính một cách triệt để. Với 25 bộ thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã cắt giảm 174 ngày/552 ngày, đạt 31,52%, 25 bộ thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã cắt giảm 200 ngày/668 ngày, đạt 29,94%. Có thủ tục được uỷ quyền cho UBND huyện như Thông báo chủ trương thu hồi đất, được thực hiện ngay sau khi địa điểm và chủ trương đầu tư được chấp thuận hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt (điều 22).

Sau khi hoàn chỉnh và được UBND tỉnh ký ban hành, Sở TN&MT sẽ tiếp tục các bước rà soát, bổ sung thủ tục hoặc điều chỉnh thành phần hồ sơ trong Bộ thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh, đồng thời sơ đồ hoá toàn bộ các quy trình để in ấn, phát hành, niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan nhà nước và đăng tải trên trang web của Sở theo quy định.

UBND tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Email In PDF.

Ngày 05/5/2011, ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì tổ chức Khảo sát thực tế và làm việc tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang.1a

Tại buổi làm việc, BQL Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang báo cáo tình hình triển khai xây dựng hạ tầng và hoạt động thương mại Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang và đã được nghe các ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị, ông Đinh Văn Thu kết luận:

- Quy hoạch khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang theo hướng vừa triển khai vừa hoàn chỉnh; trước mắt tập trung triển khai quy hoạch chi tiết tiểu khu 1; Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung, các đơn vị tư vấn cùng BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang tổ chức công bố quy hoạch đúng theo qui định (phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh); Xác định nguồn vốn đầu tư, danh mục đầu tư, hoàn chỉnh các dự án hạ tầng giao thông ở tiểu khu 1, cấp nước, quốc môn..., làm việc với Bộ KH - ĐT tìm nguồn đầu tư các công trình hạ tầng đối ngoại;

- Sở Giao thông - vận tải chủ trì làm việc với một số BQL thủy điện có liên quan để trùng tu bảo trì tuyến ĐT 14D;

- Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng làm việc với nước bạn Lào một số nội dung có liên quan đến cấp nước, giao thông,...;

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ định đơn vị đo đạc giải thửa, quy chủ diện tích 420ha của tiểu khu 2, kinh phí đo đạc được ứng từ nguồn kinh phí ngân sách của năm 2011, sau đó được trừ vào tiền bố trí ngân sách đo giải thửa toàn tỉnh của năm 2012, đồng thời lập các thủ tục đất đai theo đúng qui định;

- Khi quy hoạch chi tiết được duyệt thì tiến hành lập phương án tận thu gỗ;

- Hằng năm BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang có dự toán gởi Sở Tài chính phân bổ vốn để xây dựng cây xanh, vỉa hè;

-UBND huyện Nam Giang cần phối hợp chặt chẽ với BQL Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang để tăng cường công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất;

- Sở Tài chính giải quyết vốn để BQL thanh toán với đơn vị lập quy hoạch Khu kinh tế.

Bùi Văn Ba

Khảo sát thực địa và giải quyết chống lấn nhà máy xi măng Thạnh Mỹ với quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Nam Giang

Email In PDF.

Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo tiến độ thi công Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ và chống lấn quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp tại thị trấn Thạnh Mỹ do ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì. Sau khi nghe cơ quan Tỉnh đoàn và Công ty cổ phần Xuân Thành Group báo cáo, ý kiến trao đổi thảo luận của các ngành, đơn vị, ông Đinh Văn Thu kết luận:

1ca

1/ Đối với Nhà máy xi măng Thành Mỹ: Thành lập tổ công tác của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xi măng Thạnh Mỹ (Tổ công tác 01 tháng giao ban 01 lần); Chủ đầu tư (Công ty Xuân Thành Group) phải thành lập các bộ phận chuyên trách để đẩy nhanh tiến độ; Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, cấp phép xây dựng, cấp phép đầu tư; Đăng ký công suất 1,192 triệu tấn/năm để thuận lợi trong việc thẩm định ĐTM (1,2 triệu tấn/năm thuộc thẩm quyền của Bộ TN-MT); Sở TNMT hướng dẫn, thực hiện những công việc cấp bách để phục vụ thi công đảm bảo tiến độ, sau đó tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép các nguồn nguyên liệu phục vụ nhà máy, cần có chiến lược nguyên liệu ổn định lâu dài. Sớm trả lời cho huyện các trường hợp vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đề nghị UBND huyện Nam Giang chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn, thực hiện thủ tục thu hồi đất, BT-HT & TĐC, tăng cường quản lý hiện trạng.

2/ Đối với Làng thanh niên lập nghiệp: Đây là chống lấn vùng nguyên liệu dự trữ của nhà máy xi măng Thạnh Mỹ với Làng thanh niên lập nghiệp; Tư vấn quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp kiểm soát lại dự án này tất cả các quy hoạch, giao Sở xây dựng trình UBND tỉnh quyết định; Xử lý cụ thể: Giao Sở Công thương điều chỉnh quy hoạch nhà máy xi măng Thạnh Mỹ.

Bùi Văn Ba

Trang 53 trong tổng số 61