Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Semper accumsan Integer nisl Pellentesque In id metus laoreet dignissim vel. Lacinia Sed convallis urna lacus interdum sagittis velit Nulla neque aliquet. Sed augue orci et libero sapien dui morbi quis faucibus ipsum. Leo ornare egestas pretium odio Nam cursus odio et quis convallis. Nam auctor suscipit interdum laoreet magna convallis egestas Suspendisse sem eu. Et cursus sapien.

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

DSC00963Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐĐBQH ngày 19/8/2010 về Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, thuế và hải quan, sáng ngày 14/9/2010 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp đã làm việc với Sở TN&MT về những nội dung có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ông Ngô Văn Minh – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

UBND tỉnh họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và thông qua dự thảo quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Email In PDF.

Sáng ngày 30/8/2010 UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và thông qua dự thảo Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá những kết quả đã đạt được và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, KH và ĐT, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND các huyện, TP; lãnh đạo phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất, Tổ chức phát triển quỹ đất; các đơn vị thi công dự án đo đạc đất lâm nghiệp.DSC_0058

Nâng cao năng lực về ĐMC cho QHSD đất tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 06/8/2010, trong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực về đánh giá môi trường chiến lược cho các thành viên đến từ Sở Tài nguyên & Môi trường và một số thành viên tham gia phối hợp thực hiện dự án.DSC_0007

Nội dung buổi tập huấn nhằm trao đổi và thảo luận các vấn đề :

- Xác định những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi cần được xem xét trong quá trình Đánh giá môi trường chính lược cho Quy hoạch sử dụng đất ở Quảng Nam: (1) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (2) Chất lượng môi trường đất; (3) Quản lý chất thải rắn; (4) Chất lượng môi trường không khí; (5) Chất lượng môi trường nước và thay đổi chế độ thủy văn; (6) Biến đổi khí hậu; (7) Di tích lịch sử văn hóa; (8) An ninh lương thực; (9) Các tác động xã hội khác (cấu trúc dân số, di cư, dân tộc thiểu số …

- Xác định những khó khăn vướng mắc trong lập Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất giữa Thông tư 19/2009/TT-BTNMT và thông tư 30/2004/TT-BTNMT và vấn đề môi trường được xem xét trong xây dựng Quy hoạch sử dụng đất: (1) Vấn đề cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ trong QHSDĐ Quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước; (2) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh lương thực quốc gia, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường; (3) Theo nhu cậu sử dụng đất của cấp dưới xác định những công trình dự án quan trọng để thể hiện 24 chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh cho huyện; (4) Căn cứ nhu cầu đăng ký sử dụng của các sở ban ngành và định mức sử dụng đất thể hiện diện tích, địa điểm, mục đích sử dụng, thống nhất diện tích được đăng ký theo nhu cầu sử dụng; (5) Xác định diện tích đất chưa sử dụng và kế hoạch theo từng năm để đưa vào sử dụng; (6) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến QHKH sử dụng đất do nước biển dâng cao, lũ lụt, bão, xói  mòn…; (7) Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; (8) Xác định các khu vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua QHSDĐ, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động trong khu bảo tồn ảnh hưởng đến khu bảo tồn; (9) Các hoạt động và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất

- Tổng quan về đa dạng sinh học, hiện trạng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, thông qua nguyên tắc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình quy hoạch sử dụng đất. Những thách thức đối với các khu bảo tồn thiên nhiên, diện tích rừng tự nhiên, các loài động vật quý hiếm…

Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp và đã đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện lập QHKH sử dụng đất đến năm 2020, những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi trong quá trình ĐMC cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam.

L.P Thanh Bình

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Đo đạc bản đồ

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của PCT thường trực UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu Sở TNMT tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc bản đồ phục vụ các dự án ven biển huyện Thăng Bình, Duy xuyên và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2010.

 Ngày 14/7/2010, Sở có buổi làm việc với các phòng, đơn vị liên quan thống nhất giải quyết một số công việc sau: 

- Đối với khu TĐC Nồi Rang, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Sở yêu cầu Giám đốc TTKThuật phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của Sở, làm việc với ban GPMB và địa phương để kiểm tra, xử lý số liệu giữa hồ sơ đo vẽ và giấy CNQSD đất đã cấp trước đây, để GPMB trong vòng 10 ngày kể từ 14/7/2010.

- Tập trung hoàn chỉnh Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và TĐC để báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tỉnh vào tuần tới. Phòng Đất đai chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.

- Đối với dự án khu đo Núi thành, Tam kỳ làm việc lại với đơn vị tư vấn để điều chỉnh dự toán, lập hồ sơ mời thầu... Dự án vùng đông Thăng Bình lập báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

- Dự án đo đạc và cấp GCNQSDĐ Lâm nghiệp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để kết thúc vào cuối năm 2010.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng, thẩm định hồ sơ, cùng các địa phương, chủ dự án... tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ ĐĐBĐ.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Bộ TNMT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ theo hướng tạo sự chủ động cho địa phương.

                                                                             Đắc Nguyễn

Trang 37 trong tổng số 39