Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Semper accumsan Integer nisl Pellentesque In id metus laoreet dignissim vel. Lacinia Sed convallis urna lacus interdum sagittis velit Nulla neque aliquet. Sed augue orci et libero sapien dui morbi quis faucibus ipsum. Leo ornare egestas pretium odio Nam cursus odio et quis convallis. Nam auctor suscipit interdum laoreet magna convallis egestas Suspendisse sem eu. Et cursus sapien.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Đo đạc bản đồ

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của PCT thường trực UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu Sở TNMT tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc bản đồ phục vụ các dự án ven biển huyện Thăng Bình, Duy xuyên và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2010.

 Ngày 14/7/2010, Sở có buổi làm việc với các phòng, đơn vị liên quan thống nhất giải quyết một số công việc sau: 

- Đối với khu TĐC Nồi Rang, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Sở yêu cầu Giám đốc TTKThuật phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của Sở, làm việc với ban GPMB và địa phương để kiểm tra, xử lý số liệu giữa hồ sơ đo vẽ và giấy CNQSD đất đã cấp trước đây, để GPMB trong vòng 10 ngày kể từ 14/7/2010.

- Tập trung hoàn chỉnh Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và TĐC để báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tỉnh vào tuần tới. Phòng Đất đai chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.

- Đối với dự án khu đo Núi thành, Tam kỳ làm việc lại với đơn vị tư vấn để điều chỉnh dự toán, lập hồ sơ mời thầu... Dự án vùng đông Thăng Bình lập báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

- Dự án đo đạc và cấp GCNQSDĐ Lâm nghiệp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để kết thúc vào cuối năm 2010.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng, thẩm định hồ sơ, cùng các địa phương, chủ dự án... tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ ĐĐBĐ.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Bộ TNMT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ theo hướng tạo sự chủ động cho địa phương.

                                                                             Đắc Nguyễn

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

1277275800.nvNhững năm qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án nhằm thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch đồng thời từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn luôn được đặc biệt quan tâm ở tất cả các địa phương bởi sự ảnh hưởng đến lợi ích của từng cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 24/5/2010 UBND tỉnh thông qua quy hoạch phát triển vùng Đông Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. CT tỉnh Lê Minh Ánh chủ trì cuộc họp, tham gia có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ven biển, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hội thảo tham vấn báo cáo phạm vi Dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

Email In PDF.

1273738898_nvTrong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, ngày 07/5/2010 tại Hội An, Viện chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) đã chủ trì tổ chức Hội thảo để tham vấn ý kiến về báo cáo phạm vi của dự án. 

Kết quả phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

1273625107_nvNgày 11/5/2010, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức phiên đấu giá cho 14 lô đất trên tổng diện tích: 1.940,60m2, với tổng giá khởi điểm là: 5.239.606.500đồng. 

Trang 37 trong tổng số 39