Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Luật Đất đai ngày 29/12/1987

Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: