Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

123/2007/NĐ-CP

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: