Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

69/2006/TT-BTC

Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi nhà

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: