Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

14/2009/TT-BTNMT

Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ TN&MT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: