Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

17/2009/TT-BTNMT

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ TN&MT Quy định về Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: