Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

57/2010/TT-BTC

Thông tư 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: