Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

43/2008/TTLT-BTC-BTTTT

Email In PDF.

Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin truyền thông Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ

Bấm vào đây để download toàn văn