Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

52/2009/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Bấm vào đây để download toàn văn