Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

131/2009/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi , khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Bấm vào đây để download toàn văn