Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

1277275800.nvNhững năm qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án nhằm thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch đồng thời từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn luôn được đặc biệt quan tâm ở tất cả các địa phương bởi sự ảnh hưởng đến lợi ích của từng cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để có cơ sở thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ngày 17/6/2010, Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến lần cuối dự thảo Quy định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thay thế 04 Quyết định hiện hành: Quyết định 29, 03, 34, 44) trước khi ban hành và dự kiến có hiệu lực trong khoảng thời gian đầu tháng 7/2010.

Tham dự, có đầy đủ các Lãnh đạo đến từ các đơn vị: Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và 18 UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia tích cực, thẳng thắn đi vào những điểm khó khăn, vướng mắc của cơ chế bồi thường hỗ trợ và tái định cư; qua đó đã làm rõ hơn nhu cầu, sự bức thiết để cơ quan soạn thảo văn bản cùng các địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách này. Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Ngọc Quang đã kết luận: - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý từ các đại biểu và khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định vào ngày 01/7/2010; - Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ dự thảo, các Điều cho hợp lý và thống nhất ban hành Quy định thành 01 cẩm nang để dễ dàng cho việc tra cứu thực hiện. Trên tinh thần vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến và để cơ chế chính sách bồi thuờng hỗ trợ và tái định cư thật sự đi vào người dân, vào cộng đồng nhằm hướng đến toàn thể chính quyền các cấp, người dân, cộng đồng khu vực có dự án đầu tư cùng tham gia, đồng tình để việc giải phóng mặt bằng một cách thuận lợi, nhanh chóng theo hướng người dân, nhà đầu tư và nhà nước cùng có lợi, hội thảo là cơ sở cho các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Dự thảo và trình UBND tỉnh quyết định, ban hành.
T. Phước

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: