Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư số 81/2010/TT-BQP - Bộ quốc phòng

Email In PDF.

Quy định về Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

 Bấm vào đây để xem toàn bộ văn bản.