Bản tin Dự báo Thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2010

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông.

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  25 đến 35 độ C. 

Vùng núi: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 21 đến 34  độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông.

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 25 đến 35  độ C. 

4. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông.

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  25 đến 34 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Nam đến Tây  Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2010: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, Gió Nam đến Tây Nam  cấp 2 - cấp 3; vùng biển có gió Nam đến Tây  Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ . Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: