Bản tin Dự báo Thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2010

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng yếu.

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, đêm có mưa có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng yếu .

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  25 đến 30 độ C. 

Vùng núi: : Nhiều mây, đêm có mưa có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 21 đến 29  độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng yếu.

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. 

4. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng yếu.

Gió Nam đến Tây  Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  24 đến 30 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa rào và dông.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Nam đến Tây  Nam cấp 4 - cấp 5.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2010: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng yếu. Gió Nam đến Tây Nam  cấp 2 - cấp 3; vùng biển có gió Nam đến Tây  Nam cấp 4 - cấp 5 . Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: