Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư số 12/2010/TT-BTC (Bộ Tài chính) ngày 20 tháng 01 năm 2010

Email In PDF.

V/v Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản l‎ý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

(Bấm vào đây để downloan toàn bộ văn bản)