Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư số 89/2010/TT-BTC

Email In PDF.

Thông tư số 89/2010/TT-BTC (Bộ Tài chính) ngày 16 tháng 06 năm 2010 V/v Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

(Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản)         (Biểu mẫu kèm theo)