Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư liên tịch số : 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC

Email In PDF.

Thông tư liên tịch số : 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC (Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính) ngày 28 tháng 05 năm 2010 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoàithực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

(Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản)