Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Số 2503/KH-UBND

Số 2503/KH-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam ngày 26/07/2010 V/v Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2011 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản)