Bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2010

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. 

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông , ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. 

4. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  24 đến 33 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10 km.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - cấp 5.

 

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2010: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3, vùng biển có gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: