Bản tin Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2010

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. 

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. 

Vùng núi: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ C. 

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông , ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. 

4. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ  25 đến 34 độ C. 

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10 km.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 4.

 

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2010: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3, vùng biển có gió Nam đến Tây Nam cấp 4 - cấp 5. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: