Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Số: 14 /2010/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số: 14 /2010/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 22 tháng  7  năm 2010 V/v Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

(Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản)