Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Số 1135/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định số 1135/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2010 V/v Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ sở hữu.

(Bấm vào đây để download toàn bộ văn bản)