Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4

Email In PDF.

Hồi 16 giờ ngày 01/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoản 210 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Đến 16 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên địa phận tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, tiếp tục đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 3/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Đề nghị thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Bắc biển Đông có biện pháp phòng tránh.

 

..