Bạn đang ở: Dự án PCDA

Khởi công trình Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm

Email In PDF.

Ngày 22/9/2010, Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần PCDA tỉnh Quảng Nam đã cho phép khởi công trình Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm. Đây là một trong 4 dự án trình diễn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ thông qua hợp phần Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép triển khai tại Quảng Nam.

 

nha_may_rac_thai

Dự án bao gồm các công việc chính: (1) Thiết lập một cơ chế phân loại rác tại nguồn có sự tham gia của cộng đồng với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Hợp phần LMPA, (2) Xây dựng một quy trình vận chuyển và trung chuyển chất thải rắn hỗn hợp bằng thủ công và cơ giới và (3) Xây dựng một khu xử lý chất thải rắn bao gồm các quá trình composting rác hữu cơ và chôn lấp hợp vệ sinh rác vô cơ. Quy mô dự án là xử lý chất thải rắn cho một khu vực có dân số gần 3.000 và đang phát triển dịch vụ du lịch. Việc xây dựng các hạng mục công trình dự kiến hoàn thành trong 09 tháng.

Với quy trình khép kín bao gồm các công đoạn phân loại, vận chuyển/trung chuyển, xử lý và chôn lấp, mô hình quản lý chất thải rắn tại Cù Lao Chàm là mô hình đầu tiên trên cả nước áp dụng chương trình quản lý chất thải rắn tổng hợp với quy mô nhỏ. Hy vọng nếu thành công, mô hình này có thể áp dụng cho các với các thị trấn, thị tứ vùng sâu, vùng xa hoặc các vùng hải đảo có ít dân cư sinh sống và khó tiếp cận với các dịch vụ vệ sinh từ các đô thị lớn.

Trà Tiến